helmikuu 10, 2017

Positiivinen pedagogiikka painottaa lasten ja nuorten vahvuuksia

Kannusta minut vahvaksi!

Alla olevalla videolla kerron positiivisen pedagogiikan merkityksestä ihmiseen 🙂

Me kaikki haluamme positiivista palautetta ja onnistumisen kokemuksia. Me kaikki haluamme tietää hyvät puolemme. Meidän jokaisen on merkityksellistä tietää omat vahvuusalueemme. Vahvuuksia on erilaisia. On tiedollisia ja taidollisia vahvuuksia. On myös persoonaan liittyviä luonteenvahvuuksia. Näitä kaikki tarvitaan niin lapsuudessa, nuoruudessa kuin aikuisuudessakin. Jokainen meistä tekee esimerkiksi persoonallamme töitä. Meidän tulee siis tuntea itsemme, jotta voimme hyödyntää potentiaalimme.

Positiivinen kasvatus ja pedagogiikka painottavat yksilön vahvuuksia ja hyvien puolten näkemistä lapsessa, nuoressa tai aikuisessa. Sen tavoitteena on ihmisen onnellisuuteen ja kukoistukseen vievää ja kannattelevaa hyvinvointia – riskien kartoittamisen ja ongelmakeskeisyyden sijaan.

Vahvuusperustainen pedagogiikka pohjaa positiiviseen psykologiaan, joka taasen kuuluu persoonallisuuspsykologian osa-alueeseen. Positiivisessa pedagogiikassa tarkastellaan siis ihmisen persoonaa ja sen eri puolia. Teoreettisena lähtökohtana tieteenalalla on keskittää näkökulma siihen mikä toimii.

Vahvuusperustainen ajattelutapa sopii toki meille kaikille, mutta erityisen tärkeätä se on tukea tarvitseville ihmisille.  Usein he kuulevat paljon sellaisista asioista, mitkä ovat heille hankalia tai joita he eivät osaa.

Tukea tarvitsevista oppilaista on perinteisesti erityispedagogisten mallien mukaan lähdetty negatiivissävytteisesti etsimään heikkouksia, sitä mikä oppilaassa on vikana, mitä pitää korjata tai parantaa. Esimerkiksi erityisopettajan oppimisvaikeustesteillä löytyy heikkoudet, mutta ei vahvuuksia. Näiden rinnalla on tärkeätä uomata henkilön vahvuudet, hyvät puolet, joiden avulla voidaan loistaa.

Vahvuusperustaiseen kasvatukseen ja opetukseen kuuluu:

  • Hyvien asioiden huomaaminen (micro moments)
  • Myönteisten asioiden sanoittaminen
  • Tietoisesti hyvään keskittyminen
  • Vahvuuskieli (termit tulee opettaa ja kielen käyttöä harjoitella jo lapsesta alkaen)
  • Tulevaisuuteen suuntautuminen
  • Innostaminen, kannustaminen, tsemppaaminen
  • Vahva itsetunto, positiivinen minäkuva
  • Usko itseen myös pidemmällä ajanjaksolla

Lisää vahvuusperustaista asiaa:

Täältä voit lukea ADHD:sta ja positiivisesta pedagogiikasta.

Blogikirjoitukseni käyttämästäni vahvuuspedagogiikasta toisella asteella.

Blogikirjoitukseni vahvuuksien huomioinnista vankilaopetuksessa.

Uusi positiiviseen pedagogiikkaan pohjaava tietokirjamme ja koulutus kaikille nuorten kanssa toimijoille.


Erja.Sandberg@Helsinki.fi

CEO, ES Pedagogica Oy
p. 050 5646063
Y-tunnus 2925060-1

”Timanttista osaamista”