1 heinäkuun, 2018

Koulutukset ja konsultoinnit

Pidän paljon kiitosta saaneita, monenlaisia tohtoritasoisia, mutta hyvin käytännönläheisiä koulutuksia kaikille kasvatuksen ja koulutuksen tahoille koko Suomen alueella. Olen ollut itse kaikilla kasvatuksen ja koulutuksen asteilla töissä, joten saan ihanteellisesti yhdisteltyä mm. tutkijan, opettajankouluttajan ja erityisopettajan näkökulmaa koulutuksissani.

Koulutus voidaan räätälöidä halutessanne luentokoulutuksena, työpajakoulutuksena tai näiden yhdistelminä. Käyn myös paljon pitämässä erilaisia alustuksia tai puheenvuoroja hankkeiden ja projektien erilaisissa tilaisuuksissa laajalle kuulijakunnalle.

Kohderyhminä ovat esimerkiksi:
– varhaiskasvatus ja esiopetus
– perusopetus
– toinen aste: ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus
– korkeakoulutus
– vapaa sivistystyö

Koulutan myös paljon sosiaali- ja terveysalan toimijoita ja esimiehiä. Esimerkiksi sosiaalitoimi, nuorisotoimi, vammaispalvelu sekä lastensuojelu ovat soveltuvia kohderyhmiä. Myös erilaiset kasvatuksen ja koulutuksen järjestöt sekä erilaiset potilasjärjestöt soveltuvat koulutuksiini hyvin.

Koulutan myös monenlaisissa organisaatioissa ja yrityksissä niin tiimejä, osastoja kuin johtoakin.

Esimerkkejä suosituista koulutusaiheistani:

 • Erityinen tuki lukiossa
 • Luomassa pedagogista turvallisuutta
 • Työyhteisön hyvinvointi
 • Positiivinen pedagogiikka ammatillisena työotteena
 • Myönteisyys ja ratkaisukeskeisyys ammatillisena työotteena
 • Positiivinen psykologia ja pedagogiikka opiskelumotivaation herättäjänä
 • Positiivinen psykologia työyhteisössä osana hyvinvointia
 • Oppilaiden ja opiskelijoiden vahvuusperustaiset tukitoimet lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa
  – kaikilla koulutusasteilla (erityispedagogiikan ja positiivisen pedagogiikan näkökulmia tukitoimiin)
  – kohdennetusti varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen, alakouluun, yläkouluun, lukioon tai ammatilliseen koulutukseen
 • Varhainen tuen tarpeen tunnistaminen ja tukitoimet varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
 • Pedagogiset tukitoimet perusopetuksessa
 • Arvioinnin eriyttäminen
 • Tietoa ja menetelmiä haastaviin opetustilanteisiin
 • Koulukiusaamisen ehkäiseminen ja koulukiusaamiseen puuttuminen
 • Koulutuksen nivelvaiheiden järjestäminen ja tukeminen (etenkin perusopetuksesta toiselle asteelle)
 • Tukea tarvitseva nuori perusopetuksesta toiselle asteelle
 • Vahvuusperustaiset tukitoimet lukiossa
 • Miten tukea nuorta ammatillisissa opinnoissa
 • Miten tukea nuorta alkavalla työuralla
 • Rakennetaan jokainen lapsi vahvaksi!
 • Rakennetaan jokainen nuori vahvaksi!
 • Vahvuusperustaisen tuen merkitys nuoruudesta aikuisuuteen
 • Haastavan käyttäytymisen avuksi ratkaisukeskeiset menetelmät
 • Positiivinen pedagogiikka – Vahvuusajattelulla syrjäytymistä vastaan?
 • Lukio-opiskelijoille toimivia opiskelustrategioita ja tukea omaan oppimiseen (nuorille suunnattu esitys)
 • Oppimaan oppiminen
 • Miten motivoida oppijoita?
 • ADHD, tarkkaamattomien sekä levottomien lasten ja nuorten tukitoimet
 • Oppimisvaikeudet (esimerkiksi kielelliset pulmat, lukivaikeudet, matematiikan oppimisvaikeudet, hahmottamisen pulmat, tarkkaavuuden pulmat)
 • Positiivinen psykologia ja positiivinen pedagogiikka
 • Tukea tarvitsevien henkilöiden (ja perheiden) palvelut sekä palvelujärjestelmät
 • Vahvuuksien hyödyntäminen työelämässä
 • Vahvuusperustainen johtajuus

Koulutukset voidaan toki räätälöidä tarpeidenne ja toiveidenne mukaisesti, kysy rohkeasti lisää Erja.sandberg@helsinki.fi tai p. 050-5646063
niin suunnitellaan yhdessä teille soveltuva aikataulutus, teema ja koulutuksen sisältö.


Erja.Sandberg@Helsinki.fi

CEO, ES Pedagogica Oy
p. 050 5646063
Y-tunnus 2925060-1

“Timanttista osaamista”

%d bloggaajaa tykkää tästä: